ตรวจสอบรายชื่อและบันทึกข้อมูลเพื่อเข้ารับการรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษา ประเภทคัดเลือกตรง
!!! ประจำปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้ที่นี่ !!!

2557 ภาค ปกติ  ระดับปริญญาตรี
ประเภทคัดเลือกตรง
  ข่าวประกาศ / ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร
หมายเลขประจำตัวประชาชน
รหัสประจำตัวผู้สมัคร
absmiddle  ประกาศ เลื่อนการประกาศผลการสอบคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์ นักศึกษาภาคปกติ ประเภทคัดเลือกตรง ปีการศึกษา.. (20 ม.ค. 57)
absmiddle  ประกาศเปลี่ยนแปลงการรับสมัคร สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2557 (29 พ.ย. 56)
absmiddle  รับสมัครนักเรียน นักศึกษา เข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยวิธีการคัดเลือกต.. (31 ต.ค. 56)


กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรมกำหนดการเวลา
1รับสมัครออนไลน์และพิมพ์ใบสมัคร/ใบแจ้งชำระเงิน1 พ.ย. 2556 - 7 ม.ค. 2557
2ชำระเงินผ่านทางช่องทางของการชำระเงิน
** ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา , ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขา , มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9 ธ.ค. 2556 - 7 ม.ค. 2557
3ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน13 ม.ค. 2557
4สอบวิชาพื้นฐานทั่วไป17 ม.ค. 255709.00-12.00 น.
5สอบวัดแววความเป็นครู และสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชา
** ความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชาสาขาวิชา ของคณะครุศาสตร์ , สอบวัดความรู้พื้นฐานทางสาธารณสุข เฉพาะสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 ม.ค. 255713.00-16.00 น.
6ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์31 ม.ค. 2557
7สอบสัมภาษณ์ พร้อมยื่นเอกสารการสมัครสอบสัมภาษณ์3 ก.พ. 255709.00-12.00 น.
8สอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุน3 ก.พ. 255713.00-16.00 น.
9ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา5 ก.พ. 2557
10รายงานตัวนักศึกษาใหม่ (วันที่ 1)10 ก.พ. 2557
11รายงานตัวนักศึกษาใหม่ (วันที่ 2)11 ก.พ. 2557
กลุ่มงานประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (อาคาร 9)      Tel : 084-1925908      Fax : 075-392043      E-mail : nattawoot_won@nstru.ac.th
Copyright © 2011-2012 All Rights Reserved.